Tjänster
Energi

Egenkontrollprogram

Solcellsbranschen dras idag med många problem på grund av sin snabba tillväxt. Det råder en stor okunskap i branschen om vad som egentligen gäller. Vi på Garantio har gjort vår läxa och är beredda att stå till förfogande för att hjälpa andra företag att jobba på ett korrekt sätt och att ha alla papper i ordning.
Visste du att installation av solceller räknas som elinstallationsarbete?

  • Vet du vilka egenkontroller som krävs?
  • Vet du vilka tester som krävs?

Utdrag ur handbok 457 solceller

2 Krav på elinstallationsföretag

Installation av solcellsanläggningar är ett elinstallationsarbete. Dock får elinstallationer vars spänning inte överstiger 50V, 200 VA och 10 A utföras av andra än elinstallatörer eller personer som ingår i ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram där verksamhetstypen elproduktionsanläggningar finns med. Detta gäller även DC-sidan av installationen. För mer information se elsäkerhetsverkets hemsida, www.elsakerhetsverket.se

Detta innebär i praktiken att alla montörer måste vara inskrivna under en elinstallatörs egenkontrollprogram. Men misströsta inte, vi på Garantio har lösningen.

Kontakta oss för mer information. info@garantio.se