Tjänster
Energi

Försäkring

Många av solcellsbolagens kunder känner sig osäkra när det kommer till solcellsbolagens överlevnad över de kommande 20 åren. Då alla solcellsbolag lämnar en 20-årog funktionsgaranti. Garantio erbjuder en försäkring som täcker alla garantiärenden i de fall som solcellsbollaget går i konkurs under garantitiden.