Tjänster
Energi

Garantier

Vi på Garantio vill hjälpa dig som solcellsbolag och göra din vardag enklare.Visste du att om du har 20 montörer så installerar du 1000 anläggningar per år. På 10 år så blir det 10 000 anläggningar. Om varje anläggning kostar omkring 10 000kr i garanti bygger du som solcellsföretag upp en skuld under 10 år på 100 miljoner.

Känns det jobbigt? Då erbjuder vi oss att köpa alla dina garantier. Du kan enkelt baka in det i din offert och vi tar han om alla garantiärtrenden under kommande 20 år.