Felanmälan Boka demo

Vår tjänst

Spara tid och pengar

Garantiärenden och felanmälan i videosamtal

Det är mycket tid som går till spillo i bygg- och fastighetsbranschen när det gäller hantering av garantiärenden och felanmälan. Några textrader som gör att platsbesök krävs och risken för felbedömningar och missförstånd ökar. Frustrerande är bara förnamnet. Låt oss presentera en lösning.

Tänk dig en ärendehantering där vi börjar med ett videosamtal. Där anmälaren får möjlighet att prata direkt med en kunnig hantverkare och visa exakt hur problemet ser ut. Tänk dig sedan att utföraren får en film på det ärendet gäller vilket gör att det besiktande platsbesöket inte längre behövs och utföraren kan i lugn och ro se och planera arbetet, innan åtgärd utförs. Det kallar vi för besparing. Av tid, pengar, hälsa och miljö.

Vårt tillvägagångssätt är att syna, kategorisera och dokumentera fel i videosamtal. Vi använder vår egenutvecklade tjänst där vi kombinerar mångårig erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen, med teknisk spetskompetens och en vilja att underlätta i felanmälan och garantiärendehantering för bygg- och fastighetsvärlden.

Vår tjänst skapar vinning för alla parter - i alla led. Det är mycket viktigt för oss att oavsett om du äger, har byggt eller förvaltar fastigheten så tjänar du och dina partners på att använda vår tjänst. Vår tjänst präglas av användarvänlighet och är lätt att integrera för att möta våra kunders och kunders partners olika behov.

Hur går det till?

Vi gör det enkelt att på bästa sätt lösa en felanmälan

Boka ett möte

I samband med felanmälan bokar anmälaren den tid som passar bäst för videomöte. Anmälaren kan då själv välja den tiden som passar i livspusslet och slipper på så sätt stanna hemma och förlora arbetsinkomst eller värdefull tid med nära och kära.

Videosamtal

När det är dags får anmälaren en länk via sms som leder direkt in i videosamtalet, utan att du behöver ladda ner en app. I videosamtalet bedömer och dokumenterar våra skickliga operatörer ärendet och i många fall så kan vi avhjälpa vi felet direkt.

Åtgärd

Om ytterligare åtgärd krävs får utföraren filmen skickad till sig. Med hjälp av filmen kan åtgärden planeras lättare och utföras snabbare. När ärendet byter status skickas en uppdatering till anmälaren, som hålls uppdaterad genom hela processen.

  • Varje år byggs och renoveras ca 135 000 lägenheter i Sverige
  • Garantitiden är 5 år, totalentreprenören är ansvarig för felanmälningarna
  • Omkring 1 miljon felanmälningar görs varje år
  • Varje felanmälningsärende tar omkring 3 timmar

Garantio kan korta tiden för varje ärende med 1,5 timmar. Det innebär en besparing på ca 600 kronor per ärende och en total besparingspotential på 600 miljoner kronor i branschen!

Skräddarsydda raporter

Rapporter

Vi förstår vikten av att se och följa felanmälan och garantiärenden under projektens gång, samt att ha tillgång till all historik. Med vårt rapporteringsverktyg så kan vi genererar rapporter så att rätt person får rätt information så ofta den önskar. Bra va?

Rapporterna skräddarsys efter era behov och kan exempelvis filtrera på enskilda projekt, installatörer och typ av fel. På så sätt kan rapporterna även användas som underlag för strategiska beslut och ge en bra överblick över samtliga projekt.

Direkta fördelar

  • Halverar din kostnad
  • Eliminerar bomkörningar
  • Ger mervärde vid anbud
  • Konkurrensfördel
  • Frigör resurser och tid

Gör ett smart val. Låt oss kontakta dig!

CTA kontaktformulär (1)
Vi sköter hela processen

Mervärde för dig

Enkel process

Du behöver inte göra någonting. Vi sköter hela processen åt dig. Från felanmälan till åtgärdat ärende. Du får en rapport från oss med all den information du behöver om pågående och avslutade ärenden. Och kan dessutom följa samtliga ärenden i realtid.

Minskade kostnader

Garantios affärsidé går ut på att hjälpa alla inblandade i samtliga led. Med vår tjänst får du som totalentreprenör, förvaltningsbolag och fastighetsägare en väldigt smidig process som dessutom innebär en halvering av såväl tid som kostnad.

Koll på statistiken

Med Garantios tjänst får du överblick på antal ärenden, tidsåtgång och utfall. Det ger dig full koll. Det går även att se vilken entreprenör som har flest garantiärenden (vilket kan vara bra att ha koll på till nästa upphandling).

Fastighetsägare

Hur kan vi hjälpa dig som fastighetsägare?

Vi ser till att rätt ärende kommer direkt till rätt person med ordentligt underbyggd information. Du behöver inte driva eller sortera ärendet mot förvaltning eller totalentreprenör. Som fastighetsägare kan du helt enkelt lugnt luta dig tillbaka.

Du är förvissad om att hyresgästen får hjälp direkt av en kunnig hantverkare. Många gånger kan de avhjälpa enklare fel direkt i videosamtalet. Dessutom uppdaterar vi anmälaren varje gång ärendet byter status. Vi håller med andra ord dem i handen hela vägen.

Processen blir således effektivare och mindre tidskrävande, vilket i sin tur innebär du får mer tid till proaktivt arbete. Vi möjliggör därmed ett lägre driftnetto eftersom vi ser till att de tjänster du är beroende av för sköts så effektivt som möjligt. Vi gör helt enkelt samtliga parter mer nöjda.

Totalentreprenör

Hur kan vi hjälpa dig som totalentreprenör?

Genom att sortera samt gallra ärenden och ta dessa vidare direkt till berörd utförare. Avlastar vi din organisation, dina projektledare och eftermarknadspersonal. På så sätt undviker du som totalentreprenör bomkörningar och onödiga resor för att besikta det anmälda felet.

Du har full insyn i systemet och kan se exakt vad som sker, hur lång tid åtgärderna tar och du kan även själv titta på filmen för ärendet. Med vår tjänst kan underentreprenören åtgärda konstaterade garantifel snabbare.

Vår tjänst ger dig även mervärden och konkurrensfördelar vid anbud. Exempelvis positiv miljöpåverkan, lägre driftkostnader, högre kostnadseffektivitet, snabbare åtgärder och en ännu bättre service med ett mer utvecklat tekniskt stöd. Allt detta skapar stora ekonomiska vinningar, tidsvinst och ett minskat klimatavtryck.

Förvaltare

Hur kan vi hjälpa dig som förvaltare?

Många gånger får installatörer och servicetekniker åka ut på uppdrag helt utan eller med undermålig information. Det leder ofta till att kunden måste besökas flera gånger och att utrustning behöver kompletteras. Med vår tjänst kan vi undvika alla dessa bomkörningar.

Genom att i videosamtal ta emot, filma av och sortera felanmälan så hjälper vi dig som förvaltare. Garantios tjänst underlättar för samtliga utförare och minimerar ställtid. Vi kortar ner tiden från anmälan till åtgärd, vilket gör anmälaren mer nöjd.

Med hjälp av vår videodokumentation kan utförarna i din egna organisation lättare planera sitt arbete. När de åker ut på ett ärende har de med rätt verktyg och material direkt, eftersom de vet vad de ska göra. Vi fördelar ärenden till de externa parter du använder, exempelvis hissföretag, låssmed eller snickare. I de fall där fastigheten ligger under garantitid går ärendet direkt till ansvarig utförare. På så sätt förebygger vi tidsförlust och missförstånd.

Låt oss avlasta dig. Säg ja till en första kontakt!

CTA kontaktformulär (1)