Innovation, installation, tjänster

En greentech koncern

Garantios tjänster får dina kostnader att minska, ditt NKI att öka och miljön att jubla. Vi tar dig från innovation till installation
Se våra tjänster

Vi underlättar för alla parter, i alla led

Vi har vågat gå utanför den berömda boxen och skapat en tjänst för dig som verkar inom fastighetsbranschen. En tjänst som halverar tid och kostnad i dina garanti- och felärenden. Vi har hämtat inspiration från sjukvårdens arbete med att effektivisera ärendehantering med hjälp av videosamtal.
Kontakta oss