Tjänster
Digital förvaltning

Räknaren

Spara 50 procent av dina kostnader

Vill du förbättra miljön, ditt företags NKI och ekonomi? Grattis, då har du kommit rätt. Med Garantios hjälp kan du spara 50 procent av dina kostnader, få ett högre NKI och samtidigt göra en stor miljöbesparing. Fyll i fälten nedan, baserat på din verksamhets årsbasis, så ska vi visa dig hur.

Årlig besparingskalkyl

Antal lägenheter
i ditt bestånd

Administrativ personal
som handlägger ärenden

Ärenden felanmälningar
per lägenheter/år

Minskning av ärenden
som Garantios operatörer löser direkt

kr

Resor och arbetstid
som undviks tack vare vår videotjänst

kr

Administrativ kostnad
som Garantio hanterar i stället

kr

Tvister
bomkörningar och tvisteärenden

kr

Kostnad för Garantio

kr

Din kostnadsbesparing

kr

Koldioxidbesparing kg/år

kg

Så här har vi räknat - Kalkylen baseras på befintliga kunders snittkostnad och frekvenser: ärende 1 500 kr/st, resa 500 kr/st, personal 25 000 kr månadslön inkl arbetsgivaravgifter. 30 procent av ärendena kan Garantio lösa direkt i samtalet.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur vi kan spara pengar? Fyll i dina uppgifter nedan.