Tjänster
Digital förvaltning

Vi skapar mervärde och sköter hela processen

Enkel process

Du behöver inte göra någonting. Vi sköter hela processen åt dig. Från felanmälan till åtgärdat ärende. Du får en rapport från oss med all den information du behöver om pågående och avslutade ärenden. Och kan dessutom följa samtliga ärenden i realtid.

Minskade kostnader

Garantios affärsidé går ut på att hjälpa alla inblandade i samtliga led. Med vår tjänst får du som totalentreprenör, förvaltningsbolag och fastighetsägare en väldigt smidig process som dessutom innebär en halvering av såväl tid som kostnad.

Koll på statistiken

Med Garantios tjänst får du överblick på antal ärenden, tidsåtgång och utfall. Det ger dig full koll. Det går även att se vilken entreprenör som har flest garantiärenden (vilket kan vara bra att ha koll på till nästa upphandling).


Hur kan vi hjälpa dig som fastighetsägare?

Vi ser till att rätt ärende kommer direkt till rätt person med ordentligt underbyggd information. Du behöver inte driva eller sortera ärendet mot förvaltning eller totalentreprenör. Som fastighetsägare kan du helt enkelt lugnt luta dig tillbaka.

Du är förvissad om att hyresgästen får hjälp direkt av en kunnig hantverkare. Många gånger kan de avhjälpa enklare fel direkt i videosamtalet. Dessutom uppdaterar vi anmälaren varje gång ärendet byter status. Vi håller med andra ord dem i handen hela vägen.

Processen blir således effektivare och mindre tidskrävande, vilket i sin tur innebär du får mer tid till proaktivt arbete. Vi möjliggör därmed ett lägre driftnetto eftersom vi ser till att de tjänster du är beroende av för sköts så effektivt som möjligt. Vi gör helt enkelt samtliga parter mer nöjda.


Hur kan vi hjälpa dig som totalentreprenör?

Genom att sortera samt gallra ärenden och ta dessa vidare direkt till berörd utförare. Avlastar vi din organisation, dina projektledare och eftermarknadspersonal. På så sätt undviker du som totalentreprenör bomkörningar och onödiga resor för att besikta det anmälda felet.

Du har full insyn i systemet och kan se exakt vad som sker, hur lång tid åtgärderna tar och du kan även själv titta på filmen för ärendet. Med vår tjänst kan underentreprenören åtgärda konstaterade garantifel snabbare.

Vår tjänst ger dig även mervärden och konkurrensfördelar vid anbud. Exempelvis positiv miljöpåverkan, lägre driftkostnader, högre kostnadseffektivitet, snabbare åtgärder och en ännu bättre service med ett mer utvecklat tekniskt stöd. Allt detta skapar stora ekonomiska vinningar, tidsvinst och ett minskat klimatavtryck.


Hur kan vi hjälpa dig som förvaltare?

Många gånger får installatörer och servicetekniker åka ut på uppdrag helt utan eller med undermålig information. Det leder ofta till att kunden måste besökas flera gånger och att utrustning behöver kompletteras. Med vår tjänst kan vi undvika alla dessa bomkörningar.

Genom att i videosamtal ta emot, filma av och sortera felanmälan så hjälper vi dig som förvaltare. Garantios tjänst underlättar för samtliga utförare och minimerar ställtid. Vi kortar ner tiden från anmälan till åtgärd, vilket gör anmälaren mer nöjd.

Med hjälp av vår videodokumentation kan utförarna i din egna organisation lättare planera sitt arbete. När de åker ut på ett ärende har de med rätt verktyg och material direkt, eftersom de vet vad de ska göra. Vi fördelar ärenden till de externa parter du använder, exempelvis hissföretag, låssmed eller snickare. I de fall där fastigheten ligger under garantitid går ärendet direkt till ansvarig utförare. På så sätt förebygger vi tidsförlust och missförstånd.